C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gb aug

Gbaug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - Bb - D

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Gbaug kan även skrivas Gb+.

Förklaring av namnet

Gb (b-förtecken) står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. Gbaug kan även skrivas Gb+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).