C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gbm

Gbm pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - A - Db

Förklaring av ackordet

Gess moll, treklang.

Förklaring av namnet

Gb (b-förtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används G Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Gb ackord - första och andra omvändning

Gbm/A

Gbm/A pianoackord schema

Gbm/Db

Gbm/Db pianoackord schema