C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gb sus

Gbsus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - B - Db

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (Bb) har ersatts av en kvart (B).

Gbsus2

Gb sus2 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - Ab - Db

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (Bb) har ersatts av en sekund (Ab).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr