C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gb

Gb (gess) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - Bb - Db

Förklaring av ackordet

Gess dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara Gb skrivs ut betyder detta dur med Gb (gess) som grundton. Ibland används Gb Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Gb ackord - första och andra omvändning

Gb/Bb

Gb/Bb pianoackord schema

Gb/Db

Gb/Db pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Bb grundton och i andra omvändningen är Db grundton.