C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#11

G11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - D# - F# - A# - C#

Förklaring av ackordet

Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas andra tonen (ters) och tredje tonen (kvint) samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr