C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#13

G13 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - D# - F# - A# - C# - E#

Förklaring av ackordet

Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen och 13 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas antingen några toner eller så spelas ackordet uppdelat på två händer.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr