C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#7

G#7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - D# - F#

Förklaring av ackordet

Giss septimaackord, fyrklang. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

G#7/B#

G#7/B# pianoackord schema

G#7/D#

G#7/D# pianoackord schema

G#7/F#

G#7/F# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B# (C) grundton, i andra omvändningen är D# grundton och i tredje omvändningen är F# grundton.