C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G# add

G#add2

G#add pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - A# - B# - D#

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen och add är förkortning för added. Det finns även två ytterligare beteckningar för detta ackord: add2 samt add9, vilka i praktiken är samma sak.

G#add9

G# add9

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - D# - A#

Förklaring av ackordet

En fjärde ton adderas på nästa oktav.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr