C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#m

G#m

Ackordet består av dessa toner:

G# - B - D#

Förklaring av ackordet

Giss moll, treklang.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används G# Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

G#m ackord - första och andra omvändning

G#m/B

G#m/B

G#m/D#

G#m/D#

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B grundton och i andra omvändningen är D# grundton.