C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#m11

G#m11 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B - D# - F# - A# - C#

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 11 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas en eller flera toner. I första hand utelämnas tredje (D#) tonen, men ofta även andra (B).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr