C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#m7

G#m7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B - D# - F#

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (F#) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

G#m7/B

G#m7/B pianoackord schema

G#m7/D#

G#m7/D# pianoackord schema

G#m7/F#

G#m7/F# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B grundton, i andra omvändningen är D# grundton och i tredje omvändningen är F# grundton.