C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#maj7

G#maj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - D# - G

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (G) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

G#maj7/C

G#maj7/C pianoackord schema

G#maj7/D#

G#maj7/D# pianoackord schema

G#maj7/G

Abmaj7/G pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är C grundton, i andra omvändningen är D# grundton och i tredje omvändningen är G grundton.