C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G# sus

G#sus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - C# - D#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (C) har ersatts av en kvart (C#).

G#sus2

G# sus2

Ackordet består av dessa toner:

G# - A# - D#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (C) har ersatts av en kvart (A#).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr