C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G#

G# (giss) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - D#

Förklaring av ackordet

Giss dur, treklang. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

Då bara G# skrivs ut betyder detta dur med G# (giss) som grundton. Ibland används G# Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

G# ackord - första och andra omvändning

G#/B#

G#/B# pianoackord schema

G#/D#

G/D# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är B# (C) grundton och i andra omvändningen är D# grundton.