C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gm

Gm pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G - Bb - D

Förklaring av ackordet

G moll, treklang.

Förklaring av namnet

G står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används G Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: tumme - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Gm ackord - första och andra omvändning

Gm/Bb

Gm/Bb pianoackord schema

Gm/D

Gm/D pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Bb grundton och i andra omvändningen är D grundton.