C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gm7

Gm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G - Bb - D - F

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (F) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

G står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland G-7.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Första, andra och tredje omvändning

Gm7/Bb

Gm7/Bb pianoackord schema

Gm7/D

Gm7/D pianoackord schema

Gm7/F

Gm7/F pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Bb grundton, i andra omvändningen är D grundton och i tredje omvändningen är F grundton.