C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gsus

Gsus4

g sus

Ackordet består av dessa toner:

G - C - D

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (B) har ersatts av en kvart (C).

Gsus2

g sus2

Ackordet består av dessa toner:

G - A - D

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (B) har ersatts av en sekund (A).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr