Durackord
Bilderna nedan visar durackord bestående av en rot (R), en ters (3) och en kvint (5).
Ingen förkortning används för durackord med tre toner.

C

C pianoackord schema

C - E - G

C# / Db

C# (ciss) pianoackord schema

C# - E# - G# / Db - F - Ab

D

D pianoackord schema

D - F# - A

D# / Eb

D# (diss) pianoackord schema

D# - G - A# / Eb - G - Bb

E

E pianoackord schema

E - G# - B

F

F pianoackord schema

F - A - C

F# / Gb

F# (fiss) pianoackord schema

F# - A# - C# / Gb - Bb - Db

G

G pianoackord schema

G - B - D

G# / Ab

G# (giss) pianoackord schema

G# - B# - D# / Ab - C - Eb

A

A pianoackord schema

A - C# - E

A# / Bb

A# (aiss)

A# - D - E# / Bb - D - F

B

B (H) pianoackord schema

B - D# - F#

Mollackord
Bilderna nedan visar mollackord bestående av en rot (R), en liten ters (3) och en kvint (5).
Förkortningen m (minor) används för mollackord med tre toner.

Cm

C pianoackord schema

C - Eb - G

C#m / Dbm

C# (ciss) pianoackord schema

C# - E - G# / Db - Fb - Ab

Dm

D pianoackord schema

D - F - A

D#m / Ebm

D# (diss) pianoackord schema

D# - Gb - A# / Eb - Gb - Bb

Em

E pianoackord schema

E - G - B

Fm

F pianoackord schema

F - Ab - C

F#m / Gbm

F# (fiss) pianoackord schema

F# - A - C# / Gb - A - Db

Gm

G pianoackord schema

G - Bb - D

G#m / Abm

G# (giss) pianoackord schema

G# - B - D# / Ab - B - Eb

Am

A pianoackord schema

A - C - E

A#m / Bbm

A# (aiss)

A# - Db - E# / Bb - Db - F

Bm

B (H) pianoackord schema

B - D - F#

Förminskade ackord
Bilderna nedan visar förminskade ackord bestående av en rot (R), en liten ters (3) och en sänkt kvint (5).
Förkortningen dim (diminished) används för förminskade ackord med tre toner.

C dim

C pianoackord schema

C - Eb - Gb

C# dim / Db dim

C# (ciss) pianoackord schema

C# - E - G / Db - Fb - A

D dim

D pianoackord schema

D - F - Ab

D# dim / Eb dim

D# (diss) pianoackord schema

D# - Gb - A / Eb - Gb - A

E dim

E pianoackord schema

E - G - Bb

F dim

F pianoackord schema

F - Ab - Cb

F# dim / Gb dim

F# (fiss) pianoackord schema

F# - A - C / Gb - A - C

G dim

G pianoackord schema

G - Bb - Db

G# dim / Ab dim

G# (giss) pianoackord schema

G# - B - D / Ab - B - D

A dim

A pianoackord schema

A - C - Eb

A# dim / Bb dim

A# (aiss)

A# - Db - E / Bb - Db - Fb

B dim

B (H) pianoackord schema

B - D - F

Överstigande ackord
Bilderna nedan visar överstigande ackord bestående av en rot (R), en ters (3) och en höjd kvint (5).
Förkortningen aug (augmented) används för överstigande ackord med tre toner.

C aug

C pianoackord schema

C - Eb - G#

C# aug / Db aug

C# (ciss) pianoackord schema

C# - E - A / Db - Fb - A

D aug

D pianoackord schema

D - F - A#

D#aug / Eb aug

D# (diss) pianoackord schema

D# - Gb - B / Eb - Gb - B

E aug

E pianoackord schema

E - G - C

F aug

F pianoackord schema

F - Ab - C#

F# aug / Gb aug

F# (fiss) pianoackord schema

F# - A - D / Gb - A - D

G aug

G pianoackord schema

G - Bb - D#

G# aug / Ab aug

G# (giss) pianoackord schema

G# - B - E / Ab - B - E

A aug

A pianoackord schema

A - C - E#

A# aug / Bb aug

A# (aiss)

A# - Db - F# / Bb - Db - F#

B aug

B (H) pianoackord schema

B - D# - G