C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Db6

Db6 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - F - Ab - Bb

Förklaring av ackordet

Dess sextackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Db (b-förtecken) står för grundtonen och 6 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).