C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Cmaj7

Cmaj7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

C - E - G - B

Förklaring av ackordet

Durackordet har utökats med en septima (B) och bildar en fyrklang, ett durseptimaackord.

Förklaring av namnet

C står för grundtonen, maj för major (dur) och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet. Skrivs ibland C△ eller C△7.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Cmaj7/E

Cmaj7/E

Cmaj7/G

Cmaj7/G

Cmaj7/B

Cmaj7/Bb

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är E grundton, i andra omvändningen är G grundton och i tredje omvändningen är B grundton.