C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

D#

D# (diss) pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

D# - G - A#

Förklaring av ackordet

Diss dur, treklang.

Förklaring av namnet

Då bara D# skrivs ut betyder detta dur med D# (diss) som grundton. Ibland används D# Maj (förkortning för "major" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

D# ackord - första och andra omvändning

D#/G

D#/G pianoackord schema

D#/A#

D#/A# pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är G grundton och i andra omvändningen är A# grundton.