C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Db sus

Dbsus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - Gb - Ab

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (F) har ersatts av en kvart (Gb).

Dbsus2

Db sus2  pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Db - Eb - Ab

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (F) har ersatts av en sekund (Eb).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr