C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Gbm7

Gbm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Gb - A - Db - E

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (E) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

Gb (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Gbm7/A

Gbm7/A pianoackord schema

Gbm7/Db

Gbm7/Db pianoackord schema

Gbm7/E

Gbm7/E pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är A grundton, i andra omvändningen är Db grundton och i tredje omvändningen är E grundton.