C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A#m7

A#m7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - C# - E# - G#

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (G#) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord. Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

Förklaring av namnet

A# (korsförtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).