C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

A# sus

A#sus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

A# - D# - E#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (D) har ersatts av en kvart (D#). Tonen E# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en F-ton.

A#sus2

A# sus2

Ackordet består av dessa toner:

A# - B# - E#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (D) har ersatts av en sekund (B#). Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton. Tonerna E# och B# är teoretiska omskrivningar för vad som i praktiken är en F- respektive C-ton.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).