C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bb7

Bb7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - D - F - Ab

Förklaring av ackordet

Bess septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Bb7/D

Bb7/D pianoackord schema

Bb7/F

Bb7/F pianoackord schema

Bb7/Ab

Bb7/Ab pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är D grundton, i andra omvändningen är F grundton och i tredje omvändningen är Ab grundton.