C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Bbm

Bbm  pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Bb - Db - F

Förklaring av ackordet

Bess moll, treklang.

Förklaring av namnet

Bb (b-förtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används B Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - tumme
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Bbm ackord - första och andra omvändning

Bbm/Db

Bbm/Db  pianoackord schema

Bbm/F

Bbm/F  pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Db grundton och i andra omvändningen är F grundton.