C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ebm

Ebm pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - Gb - Bb

Förklaring av ackordet

Ess moll, treklang.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen och m betecknar moll. Ibland används E Min (förkortning för "minor" på engelska).

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger
Höger hand: pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Ebm ackord - första och andra omvändning

Ebm/Gb

Ebm/Gb pianoackord schema

Ebm/Bb

Ebm/Bb pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Gb grundton och i andra omvändningen är Bb grundton.