C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

Ebm7

Ebm7 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

Eb - Gb - Bb - Db

Förklaring av ackordet

Mollackordet har utökats med en liten septima (Db) och bildar en fyrklang, ett mollseptimaackord.

Förklaring av namnet

Eb (b-förtecken) står för grundtonen, m för moll och 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

Ebm7/Gb

Ebm7/Gb

Ebm7/Bb

Ebm7/Bb

Ebm7/Db

Ebm7/Db

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är Gb grundton, i andra omvändningen är Bb grundton och i tredje omvändningen är Db grundton.