C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F9

F9 pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F - A - C - Eb - G

Förklaring av ackordet

F nonaackord, femklang. Skrivs ibland Fdom9.

Förklaring av namnet

F står för grundtonen och 9 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Hur spelas ackordet?

Detta ackord spelas sällan som bilden visar utan normalt utelämnas någon av tonerna samtidigt som sista tonen spelas en oktav lägre.

Kompmönster:

Spelexempel baserat på ackordet med noter och ljud.

noter
Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr