C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F#7

F# pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A# - C# - E

Förklaring av ackordet

Fiss septimaackord, fyrklang.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen, 7 för intervallen från första till sista tonen i ackordet.

Fingersättningar:

Vänster hand: lillfinger - långfinger - pekfinger - tumme
Höger hand: tumme - pekfinger - långfinger - lillfinger

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr

Första, andra och tredje omvändning

F#7/A#

F#7/A# pianoackord schema

F#7/C#

F#7/C# pianoackord schema

F#7/E

F#7/E pianoackord schema

Förklaring av ackorden

Med omvända ackord menas att tonernas ordning kastas om: i första omvändningen är A# grundton, i andra omvändningen är C# grundton och i tredje omvändningen är E grundton.