C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F# aug

F#aug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A# - D

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. F#aug kan även skrivas F#+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr