C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F# sus

F#sus pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - B - C#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (A#) har ersatts av en kvart (B).

F#sus2

F# sus2

Ackordet består av dessa toner:

F# - G# - C#

Förklaring av ackordet

Durackordets ters (A#) har ersatts av en sekund (G#).

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr