C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

F# dim

F#dim pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

F# - A - B#

Förklaring av ackordet

Tersen och kvinten sänks med ett halvt steg. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

F# (korsförtecken) står för grundtonen och dim är förkortning för diminished.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr