C C# Db D D# Eb E F F# Gb G G# Ab A A# Bb B

G# aug

G#aug pianoackord schema

Ackordet består av dessa toner:

G# - B# - E

Förklaring av ackordet

Kvinten höjs med ett halvt steg. Tonen B# är en teoretisk omskrivning för vad som i praktiken är en C-ton.

Förklaring av namnet

G# (korsförtecken) står för grundtonen och aug är förkortning för augmented. G#aug kan även skrivas G#+.

Välj ett Pianoackord...
Steg 1: Välj ton (från listan överst).
Steg 2: Välj kategori (från listan näst överst).

Översikt:
Affisch miniatyr